Kako se to navodi ili daje

Pod uvjetom ili pod uvjetom, kako se to kaže? Najvjerojatnije ste imali tu sumnju kada koristite glagol "pružiti" i ne znate što koristiti kako biste izbjegli pogrešku. Istina je da neki glagoli imaju dva oblika koji se mogu upotrijebiti potpuno ispravno. Ako želite znati odgovor na to kako je rečeno ili dano, nastavite čitati ovaj članak i riješit ćete svoje sumnje.

I pod uvjetom

Ako potražimo glagol u rječniku RAE, možemo provjeriti je li riječ o glagolu s dvostrukim participom : jedan pravilan i jedan nepravilan, koji se može koristiti naizmjenično. Na taj način, kazivanje "pod uvjetom" je ispravno, jer bi to bio način da se formira redoviti particip.

primjer:

  • Prodavaonica ima dovoljno zaliha.
  • Planinarima su osigurane odredbe.

Važno je napomenuti da se "pod uvjetom" može koristiti i kao imenica sa sljedećim značenjem: " Interlokutorna ili procesna sudska odluka ".

ako

Na taj način je također sasvim ispravno koristiti "pod uvjetom" za konstruiranje glagolskih oblika sastavljenih od ovog glagola. Valja napomenuti da je ovo nepravilan oblik, ali se može koristiti umjesto redovitog bez ikakvih problema.

Primjeri:

  • Prodavaonica ima dovoljno zaliha.
  • Planinarima su osigurane odredbe.

Važno je napomenuti da postoji nekoliko glagola s dvostrukim participom, budući da se pojavljuju samo u:

  • pružena / osigurana
  • tiskani / ispisani
  • pržena / pržena