Kako pretvoriti pesete u eure

Prošlo je nekoliko godina otkako su se pezete prestale koristiti kao valuta španjolske države i zamijenjene su euroom, europskom valutom. Čak i tako, možda ćete morati ići od pezeta do eura kako biste znali koliko odgovara cijeni, stopi itd. koji se još uvijek izražava u staroj španjolskoj valuti. Zato želimo objasniti jednostavnu matematičku operaciju koju morate primijeniti i naučiti kako pretvoriti pezete u eure.

Sljedeći koraci:

1

Peseta (skraćeno pta.) Je bila valuta koja se koristila u Španjolskoj od 1868. do uvođenja eura 1. siječnja 2002. s ciljem uspostavljanja jedinstvene valute za Europsku uniju. Trenutno, pezeta više nije u tijeku i može se zamijeniti samo za vrijednost u eurima u uredima Banke Španjolske i sa rokom od 31. prosinca 2020. godine.

U siječnju 2015. euro se već koristi u 19 od 28 država članica EU, koje su abecednim redom: Njemačka, Austrija, Belgija, Cipar, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska i Portugal.

2

Prilikom pretvaranja pezeta u eure, neophodno je jasno odrediti istovjetnost između obje valute:

1 € = 166'386 pezeta

Na taj način, za pretvorbu, trebate podijeliti samo količinu pezeta između vrijednosti jednog eura, to jest između 166'386 i oko druge decimale; Zaokruživanje će se izvršiti prema dolje ako je treća decimalna vrijednost manja od 5 i prema gore ako je jednaka ili veća od 5.

3

Da bismo ga jasnije vidjeli, primijenit ćemo primjer kako preći iz pezeta u euro:

Koliko iznosi 250.000 pezeta u eurima?

Rezultat će se dobiti dijeljenjem 250.000 / 166'386 = 1502'53026

Budući da je treća decimalna vrijednost nula, moramo zaokružiti prethodnu decimalnu vrijednost na nisku i, prema tome, imamo 250.000 ptas. ekvivalent 1, 502'53 €.

4

U slučaju da to želite učiniti obrnuto i pretvoriti iz eura u pezete, vrijednost u eurima trebate pomnožiti po njezinoj vrijednosti, odnosno 166'386.

Na primjer, ako želimo pretvoriti vrijednost od 250 eura u pezete:

€ 250 x 166'386 = 41596'5

Vidimo da tih 250 € iznosi 41, 596 '50