Kako koristiti SmartFTP FTP klijent

Za prijenos datoteka koristi se za prijenos datoteka između računala putem Interneta, te je dio skupa TCP / IP komunikacijskih protokola. Da biste se povezali s FTP stranicom, korisnici moraju koristiti i konfigurirati FTP klijent . Postoje mnogi besplatni online FTP klijenti, korisnici ga mogu preuzeti i konfigurirati za pristup FTP poslužitelju. Dva od tih programa su FileZilla i SmartFTP, ta se dva programa mogu preuzeti i konfigurirati za prijenos i preuzimanje datoteka između vašeg računala i poslužitelja.

Sljedeći koraci:

1

Otvorite web-preglednik i idite na SmartFTP .

2

Kliknite za preuzimanje SmartFTP programa . Kliknite "Pokreni" u okviru za preuzimanje datoteka da biste instalirali SmartFTP. Slijedite upute za instaliranje SmartFTP-a na računalo.

3

Otvorite SmartFTP klijent i kliknite na "File", "New remote browser". Otvara se novi prozor udaljenog preglednika.

4

Odaberite "Normal" u padajućem okviru "Protokol".

5

Unesite ime ftp poslužitelja, stazu mape i na kraju svoje korisničko ime i zaporku.

6

Ako ste sve učinili ispravno, pojavit će se mogućnost povezivanja i sada možete koristiti SmartFTP kao FTP klijent.