Koliko je jedan kilometar u kilometrima?

Milja je jedinica dužine koja se koristi u anglosaksonskim nacijama kao što su Sjedinjene Države i Engleska, ili u zemljama koje primaju svoj utjecaj. Budući da se Međunarodni sustav jedinica koristi u ostatku svijeta, znati koliko metara ili kilometra je jedna milja nije uvijek lako. Stoga u ovom članku .com objašnjavamo korak po korak koliko je milja i koje formule možete upotrijebiti za izvršenje ove konverzije.

Sljedeći koraci:

1

Milja je mjera koja se koristila za vrijeme Rimskog Carstva, korištena je za definiranje udaljenosti koje su pokrivale tisuću koraka. Primjenom Međunarodnog sustava jedinica, korištenje milja zamijenjeno je korištenjem brojila u zapadnom svijetu, ali u anglosaksonskim zemljama i dalje se održava.

2

Budući da se milje koristi za definiranje udaljenosti, kada posjećujete zemlje koje koriste ovaj sustav, trebate koristiti ovu mjeru umjesto metara ili kilometra, posebno kada vozite ili pokušavate pronaći adresu kako biste ispravno došli na odredište.

3

Jedna milja iznosi točno 1.609 kilometara ili 1609, 3 metara u međunarodnom metričkom sustavu. Stoga, ako želite pretvoriti milje u kilometre, trebate koristiti vrlo jednostavnu formulu: pomnožite broj milja za 1.609 i kao rezultat ćete dobiti kilometre.

Neki primjeri za to bili bi:

  • 5 milja x 1, 609 = 8, 045 kilometara.
  • 10 milja x 1, 609 = 16, 09 kilometara.
  • 20 milja x 1, 609 = 32, 18 kilometara
  • 50 milja x 1, 609 = 80, 45 kilometara

4

Sada znate koliko je milja ekvivalentna u kilometrima, ali morate znati da postoje različite vrste milja i da svaka od njih ima različite vrijednosti. Tada ih otkrijemo kako bismo ih mogli upoznati i primijeniti u svakodnevnom životu:

  • Međunarodna milja : to je ono što je poznato kao "milja" i ono o čemu smo govorili u cijelom članku. Koristi se u anglosaksonskim zemljama, a na engleskom jeziku naziva se "Statutska milja".
  • Kilometar geodetske izmjere: koristi ga samo javni sustav geodetske izmjere SAD-a i poznat je kao "Survey Mile". Ekvivalentnost ove milje je 1609 metara i iznosi 5280 stopa geodetske izmjere.
  • Nautička milja: kopnena milja nije isto što i nautička milja, pa stoga ni njezina ekvivalentnost s metričkim sustavom. Ova vrsta mjerenja udaljenosti na moru koristi se dugo vremena i prihvaćena je od strane zapadnih zemalja koje, do sada, nastavljaju brojati udaljenosti koristeći sustav milja umjesto metrike. Jedna milja od mora iznosi 1852 metra.

U ovom drugom članku ćemo vam reći kako pretvoriti čvorove u metre.

5

Možete vidjeti druge ekvivalencije koje mogu biti korisne. Pozivamo vas da pogledate sljedeće članke:

  • Koliko je jedna noga u metrima?
  • Koliko je centimetar u centimetrima?
  • Koliko je kubni centimetar