Kako pronaći perimetar kvadrata

Četverokut je lik koji ima četiri strane. Neki primjeri četverokuta su kvadrati, pravokutnici i paralelogrami. Perimetar kvadrata je zbroj duljine svake strane kvadrata. Da biste izvršili izračun, morate izmjeriti svaku stranu kvadrata. Ako znate oblik slike, mogu se napraviti neki prečaci za izračun. Pogledajte sljedeći članak da biste vidjeli kako izračunati opseg kvadrata.

Sljedeći koraci:

1

Izmjerite svaku stranu trga . Ako je oblik kvadrat, potrebno je samo izmjeriti jednu stranu. Ako je oblik pravokutnik ili paralelogram, potrebno je izmjeriti dvije ne-paralelne strane.

2

Pomnožite stranu izmjerenu sa 4 da biste pronašli perimetar ako ima kvadrat. Pomnožite dvije ne-paralelne strane s 2 i dodajte rezultate kako biste pronašli obod pravokutnika ili paralelograma.

3

Četiri strane se dodaju kako bi se pronašao perimetar ako brojka nije kvadrat, pravokutnik ili paralelogram.