Kako pronaći perimetar četverostrana

Četverokut je svaka figura koja ima četiri strane . Neki primjeri četverokuta su kvadrati, pravokutnici i paralelogrami. Perimetar četverokuta je zbroj duljine svake strane četverokuta. Da biste izvršili izračun, morate izmjeriti svaku stranu četverokuta. Ako znate oblik slike, mogu se napraviti neki prečaci za izračun.

Trebat će vam:
  • Mjerna traka ili ravnalo
  • kalkulator
Sljedeći koraci:

1

Izmjerite svaku stranu četverokuta . Ako je oblik kvadrat, potrebno je samo izmjeriti jednu stranu. Ako je oblik pravokutnik ili paralelogram, potrebno je izmjeriti dvije ne-paralelne strane.

2

Pomnožite stranu izmjerenu sa 4 da biste pronašli perimetar ako ima kvadrat. Pomnožite dvije ne-paralelne strane s 2 i dodajte rezultate kako biste pronašli obod pravokutnika ili paralelograma.

3

Četiri strane se dodaju kako bi se pronašao perimetar, ako brojka nije kvadrat, pravokutnik ili paralelogram