Kako izračunati povećanje IBI-ja

Porez na nekretnine (IBI) je porez koji utječe na sve građane i koji se plaća u slučaju posjedovanja nekretnine. Plaća se izravno općini općine u kojoj se nalazi nekretnina. Njegov porast izravno je povezan s ekonomskom krizom u zemlji i općinama. Sa povećanjem, pokušalo se da gradske vijećnice uđu više i mogu poboljšati svoju situaciju. Porast ne utječe jednako na svakoga, zna koliko postotka povećanja morate platiti, pozorni na .com jer vam govori kako izračunati povećanje IBI-ja .

Sljedeći koraci:

1

Ako je katastarska procjena imovine prije 2002., povećanje IBI-a iznosit će 10% .

2

Ako ažuriranje katastra traje između 2002. i 2004., povećanje IBI-a koje treba platiti iznosi 6% .

3

Ako procjena katastra nakon 2005. i prije 2007. godine, povećanje IBI-a ne bi bilo. Ta bi skupina bila oslobođena bilo kakvog povećanja, budući da se smatra da su već platili dovoljno, da bi bili porez u balonu nekretnina .

4

Ako se ažuriranje provodi između 2008. i 2011., povećanje IBI-ja iznosi 4%, dostižući razinu poreza tijekom balona nekretnina.