U čemu je razlika između više i više

U našem jeziku postoji veliki broj riječi koje su napisane jednako i čije se značenje diferencira zahvaljujući korištenju naglaska, dijakritičke riječi . Dobar je primjer od i dati, znam i znam više, ali u koje vrijeme je prikladno koristiti svaki od njih? U .com objašnjavamo koja je razlika između sve više i više, tako da dajete odgovarajuću i gramatički ispravnu uporabu.

više

Riječ više mora biti naglašena kad god se želimo pozvati na prilog količine koja označava višak, superiornost ili širenje. Ako se koristi usporedno, mora biti popraćena konjunkcijom. Primjeri:

"Moj pas je najljepši od svih"

"Ana je viša od Marije"

"Želite li jesti više tjestenine?"

Osim toga, ova riječ se također koristi za definiranje znaka dodatka (+).

više

Riječ koja je najviše bez naglaska koristi se kao sinonim za ali inače. Ejemplos_

"Pokušala je stići na vrijeme, ali ga nije mogla dobiti"

"Volim te, ali ne mogu tolerirati tvoj loš stav"

Očite razlike

Kao što je vrlo jasno nakon objašnjavanja upotrebe svake od ovih riječi, sve više i više imaju očite razlike. Ako želimo govoriti o višku ili nešto što je superiorno, morat ćemo koristiti najcjenjenije, a zamijeniti termin, ali inače ćemo uvijek koristiti najviše bez naglaska .