Koliko je jedna funta

Funta je jedinica mase koja se koristi u anglosaksonskim nacijama kao što su Sjedinjene Države, Engleska, Kanada ili Australija. Naravno, za one koji su navikli na drugi metrički sustav, teško je pretvoriti funte u drugu mjeru, ali ponekad može biti potrebno. Zato u .com objašnjavamo koliko je funta u međunarodnom sustavu jedinica, kao i drugim anglosaksonskim jedinicama.

Sljedeći koraci:

1

Funta je korištena za mjerenje mase još od starog Rima, ali nakon pada Rimskog carstva regije su počele koristiti različite vrijednosti za funtu što je izazvalo konfuziju u vrijeme trgovanja robom. Naposljetku, odlučeno je da se taj sustav ukine i zamijeni gramom, ali u anglosaksonskim zemljama još uvijek postoji s jednom zajedničkom vrijednošću.

2

Jedna funta iznosi 453, 59 grama međunarodnog sustava jedinica, što bi iznosilo 0, 45359 kilograma.

3

Za pretvaranje funti u grame trebate samo podijeliti iznos funti na 2, 2. Na primjer 545 funti između 2, 2 rezultata u 247, 72 kilograma.

Također je moguće primijeniti drugu formulu množenjem broja funti za 0, 454 da bi se dobio rezultat u kilogramima ili gramima.

4

Ako umjesto pretvaranja funte u međunarodni sustav jedinica koje želite pretvoriti u anglosaksonski metrički sustav i odnesete ga u unce, u tom slučaju jedna funta iznosi 16 unci.